Wednesday, January 18, 2012

Pengenalan

Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
BMM3105

Pensyarah
DR ISMAIL BIN ABDUL RAHMAN
PN HAMIDAH BTE CHE MEH

Disediakan oleh:
ZULFADHLI BIN AHMAD
BM/PJ/PSV

Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa melayu,aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet,pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran,pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web,pengaplikasian struktur perpautan,pengaplikasian model pemprosesan maklumat,pengajaran bahasa secara atas talian,pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video,penggunaan alat pengarangan,mereka cipta animasi,bengkel penggunaan cakera padat, dan seminar dan pemeran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu.